Profiel

Stichting Blanco Stimulering Sport – Team Jumbo-Visma Academy Community

De Stichting Blanco Stimulering Sport, opgericht op 10 december 2019 als een onafhankelijke en aan Team Jumbo-Visma gelieerde stichting, gelooft in het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van jongeren die zich al dan niet in achterstandsituaties bevinden. Hierdoor hopen we bij te dragen aan het verder ontwikkelen en ontplooien van talenten in de breedste zin van het woord.

Team Jumbo-Visma Academy is het uitvoeringsorgaan voor de activiteiten van de Stichting. De naamgeving van de Academy geeft partners die binnen Team Jumbo-Visma actief zijn de mogelijkheid om de uitgangspunten van hun eigen beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, te vertalen in een activiteitenprogramma.

De projecten en evenementen van Team Jumbo-Visma Academy spelen zich af rondom thema’s als sport en gezondheid, educatie, diversiteit en integratie en zijn bedoeld voor kinderen en jongeren tot 19 jaar in Nederland. ‘Samen Winnen’ staat centraal.

Activiteitenprogramma

Team Jumbo-Visma Academy Community is een initiatief waarin aanwas van nieuwe wielrenners centraal staat. Uitgangspunt hierbij is dat we meer jongeren op de fiets willen krijgen en hen vooral het plezier in de sport willen meegeven. We hopen hiermee de spreekwoordelijke vijver van wielrenners te vergroten. We organiseren community activiteiten onderverdeeld in drie lagen: kennismaken, verenigen en talenten.

Kennismaken
De eerste laag vertegenwoordigt een reeks activiteiten met het doel om jongeren kennis te laten maken met de wielersport. Zo organiseren wij clinics op scholen in het voortgezet onderwijs, waarbij we middels een virtual reality setting tijdens de reguliere gymnastieklessen, aandacht besteden aan wielrennen. Ook reizen we het land door en sluiten we aan bij andere evenementen om de wielersport meer onder de aandacht te brengen. Ieder jaar organiseert de Academy Community een NK Wielrennen voor scholieren. Scholen kunnen zich aanmelden met teams, waarbij maximaal één renner in het bezit mag zijn van een licentie.

Om het effect van schoolclinics te vergroten organiseren wij sinds het najaar van 2020 Open Trainingen. Dit zijn vrijblijvende en laagdrempelige trainingen waarbij een lidmaatschap niet nodig is. Wij voorzien deelnemers van een fiets en helm en creëren maximale flexibiliteit om jongeren kennis te laten maken met de sport. Verder behoren breedtesport wielerkampen tot deze eerste laag van het Academy Community model.

 / 

Verenigen
In de laag ‘verenigen’ gaat het enerzijds over het ondersteunen van wielerverenigingen in het professionaliseren van hun werkwijze en anderzijds over het ondersteunen van allerlei andere initiatieven die het verenigen van wielrenners bevorderen. Onderdeel hiervan is de Team Jumbo-Visma Koers waarbij het voor wielerverenigingen mogelijk is om partnervereniging te worden van Team Jumbo-Visma. Zo kan de vereniging gebruikmaken van kennis, expertise en acties van Team Jumbo-Visma en zet de vereniging een volgende stap in hun ontwikkeling.

 / 

Talenten
De ‘talenten’ laag activiteiten leiden tot het verenigen van jongeren uit verschillende regio’s van het land. Dit draagt bij aan verduurzaming van de relatie met jongeren en de wielersport en hopelijk het terugdringen van uitval in deze sport. In nauwe samenwerking met de KNWU organiseren wij trainingsdagen en -kampen voor ervaren wielrenners en -rensters.

Racefietsenplan en Ready2Race
Het racefietsenplan en het nieuw te ontwikkelen laagdrempelig wedstrijdconcept Ready2Race, vormen de rode draad door de hierboven beschreven lagen. Om de toetredingsdrempel te verlagen ontwikkelt de Academy Community momenteel een racefietsenplan, met als uitgangspunt dat jongeren kunnen beschikken over een degelijke en veilige racefiets met helm voor een betaalbare prijs.

Ook introduceren we in 2021 het Ready2Race concept, waarbij kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 tot 19 jaar kunnen deelnemen aan laagdrempelige wedstrijden. Hierbij werken we toe naar een wedstrijdkalender met wedstrijden die iedere week plaatsvinden op meerdere locaties in het land. De deelnemers kunnen meedoen op hun gewone fiets of een racefiets huren.

Wensen

Vanuit ons perspectief ‘Samen Winnen’ zetten we ons in om wensen voor (langdurig) zieke kinderen, jongeren en volwassenen te realiseren en ze op deze manier een positieve ervaring in een moeilijke tijd mee te geven. Via onderstaande button kan je je wens kenbaar maken en insturen.

Wanneer je jouw wens hebt ingestuurd, zullen wij deze bekijken en contact met je opnemen.

Jaarverslagen en statuten

Via onderstaande blokken zijn onze jaarverslagen en statuten te bekijken.

Statuten

De statuten van de stichting vind je via de volgende link.

Jaarverslag

Ons jaarverslag van 2020 zal begin volgend jaar beschikbaar zijn.

Vragen over het jaarverslag? Neem dan contact op met Jaap van Hulten: jaap.van.hulten@teamjumbovisma.nl.

Bestuur

Het vrijwilligersbestuur vertegenwoordigt de stichting en is eindverantwoordelijk. Het delegeert de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en de dagelijkse leiding van de stichting aan de manager.

Het bestuur heeft drie onbezoldigde leden die op basis van hun deskundigheid zijn benoemd. Het bestuur van de Stichting Blanco Stimulering Sport bestaat uit: Richard Plugge (voorzitter), Merijn Zeeman (secretaris), Igor Dekkers (penningmeester).

De bestuursleden hebben de onderstaande nevenfuncties:

Richard Plugge

- Algemeen directeur Team Oranje BV
- Directeur eigenaar Blanco BV
- Directeur, aandeelhouder RichSports BV
- Bestuurder The Speed Skating BV (TSS)
- Voorzitter Vereniging van Wielersport Werkgevers & Sponsors (VWW&S)
- Boardmember, aandeelhouder Velon
- Vice voorzitter, treasurer Association International des Groupes Cyclistes Professionels (AIGCP)

Merijn Zeeman

- Sportief directeur Team Jumbo-Visma
- Bestuurder Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen in Bussum
- Directeur Merijn Zeeman Coaching & Consultancy BV

Igor Dekkers

- Medewerker Team Jumbo-Visma
- Bestuurslid Stichting Contractspelers Fonds KNVB/ Nederlands Wielerrenners Fonds (CFK/NWF)

Via de volgende links kun je meer te weten komen over Richard, Merijn en Igor.

Fondsenwerving

De Stichting Blanco Stimulering Sport is afhankelijk van giften en donaties om alle projecten uit te voeren. Heb je vragen over doneren of wil je als bedrijf de Stichting financieel ondersteunen, neem dan contact op met Jaap van Hulten: jaap.van.hulten@teamjumbovisma.nl

Stichting Blanco Stimulering Sport
Bleiswijkseweg 37A
2712 PB Zoetermeer

KvK nummer: 76620255
Bankrekening:

Fiscaalnummer:
860706357

Maatschappelijke partners

Onderstaande bedrijven zijn maatschappelijk partner van de Stichting Blanco Stimulering Sport. Klik op het bedrijf om meer te lezen over hun maatschappelijk partnership.

Jumbo

Lees meer over Jumbo.

Visma

Lees meer over Visma.

Tacx

Lees meer over Tacx.

AGU

Lees meer over AGU.

Calvé

Lees meer over Calvé.

HEMA

Lees meer over HEMA.

PON

Lees meer over PON.

Tot slot, wil je meer weten over de Stichting Blanco Stimulering Sport? Neem dan contact op met Jaap van Hulten: jaap.van.hulten@teamjumbovisma.nl.