Mijn profiel

Actievoorwaarden winactie schaatsclinic

Lees hieronder de actievoorwaarden voor de winactie 'Kies jouw mooiste WK-moment en ontmoet jouw held bij onze schaatsclinic!' van Team Jumbo-Visma.

Actievoorwaarden voor winactie 'Kies jouw mooiste WK-moment en ontmoet jouw held bij onze schaatsclinic!' van Team Jumbo-Visma

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de winactie 'Kies jouw mooiste WK-moment en ontmoet jouw held bij onze schaatsclinic!' van Team Jumbo-Visma.
 2. De actie loopt van 4 maart 2020 tot en met 11 maart 2020.
 3. Door deel te nemen aan deze prijsvraag geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelname voorwaarden.
 4. De winnaar van de prijsvraag wordt door Team Jumbo-Visma gekozen.
 5. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 6. De winnaar van deze actie mag aanwezig zijn bij de clinic van de schaatsers van Team Jumbo-Visma op zaterdag 14 maart 2020.
 7. Maximaal één deelname per persoon.
 8. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar.
 9. De prijs is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 10. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
 11. Op verzoek van Jumbo-Visma dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij het innen van de prijs.
 12. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Jumbo-Visma het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 13. De winnaar van de prijs wordt uiterlijk woensdagavond 11 maart 2020 per mail door Team Jumbo-Visma benaderd.
 14. Indien de winnaar binnen 2 dagen na de eerste benadering niet is bereikt via de bij Team Jumbo-Visma bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.
 15. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Jumbo-Visma bv zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 16. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
 17. Jumbo-Visma is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 18. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Jumbo-Visma.
 19. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Team Jumbo-Visma.
 20. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Team Jumbo-Visma.
 21. Team Jumbo-Visma behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 22. Medewerkers van Team Jumbo-Visma en haar partners zijn uitgesloten van deelname.
 23. Vragen over deze actie kunnen gesteld worden via info@teamjumbovisma.nl.