Inloggen

Actievoorwaarden voor voorjaarsactie 2019 van Team Jumbo-Visma

Lees hieronder de actievoorwaarden voor de voorjaarsactie van Team Jumbo-Visma

Actievoorwaarden voor voorjaarsactie 2019 van Team Jumbo-Visma

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de prijsvraag ‘voorjaarsactie' van Team Jumbo-Visma.
 2. De actie loopt van 15 april 2019 tot en met 21 april 2019 (hierna: de Actieperiode).
 3. Door deel te nemen aan deze prijsvraag geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelname voorwaarden.
 4. De winnaar van de prijsvraag wordt bepaald aan de hand van de ingevoerde voorspelling, waarin onderstaande volgorde van belangrijkheid wordt aangehouden:
  1. Juist voorspelde best geklasseerde Jumbo-Visma renner in het eindklassement van Amstel Gold Race
  2. Juist voorspelde plaats in het klassement
  3. Vroegst ingevulde voorspelling
 5. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 6. De winnaar van deze actie wint een voorjaarspakket t.w.v. € 400,-
 7. Maximaal één deelname per persoon.
 8. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar.
 9. De prijs is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 10. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
 11. Op verzoek van Jumbo-Vismadient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij het innen van de prijs.
 12. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Jumbo-Visma het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 13. De winnaar van de prijs wordt uiterlijk 26 april 2019 telefonisch, dan wel per e-mail door Team Jumbo-Visma benaderd.
 14. Indien de winnaar binnen 2 weken na de eerste benadering niet is bereikt via de bij Team Jumbo-Visma bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.
 15. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Jumbo-Visma bv zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 16. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
 17. Jumbo-Visma is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 18. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Jumbo-Visma.
 19. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Team Jumbo-Visma.
 20. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Team Jumbo-Visma.
 21. Team Jumbo-Visma behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 22. Medewerkers van Team Jumbo-Visma en haar partners zijn uitgesloten van deelname.
 23. Vragen over deze actie kunnen gesteld worden via info@teamjumbovisma.nl

Mike en Merijn over kasseien en monumenten

Luister de mooiste verhalen vanuit het hart van onze ploeg in onze #everydayriding podcast

Beluister hier

Koop onze officiële replica teamkleding

Onze koerskleding is vanaf nu te koop! Het shirt en de broek zijn beschikbaar voor mannen, vrouwen en kinderen. Daarnaast zijn er ook petten en handschoenen verkrijgbaar.

Koop hier

Met Kruijswijk op 'El Teide'

Luister de mooiste verhalen vanuit het hart van onze ploeg in onze #everydayriding podcast

Beluister hier
 /